دلنوشته های سارا

لعنت به تو

لعنت به تو

من ســـــرم درد می کند برای دعـــــواهایی که با هم نکردیم لـــــعـنـتی... !

چقدر مــــــهربان رفتی...

 نوشته شده   توسط  دلنوشته های سارا  |  نظر بدهید