دلنوشته های سارا

به سلامتی دو رفیق

به سلامتی دو رفیق

دو تا رفیق عاشق یک دختر میشن

دختره میگه من 2 جام مشروب برای شما میارم

تو یکیش زهر ریختم....

هرکس زنده بمونه اون با من ازدواج میکنه...!

... رفیق اولی میخوره میگه: به سلامتی این که من بمیرم و رفیقم به عشقش برسه،

رفیق دومی میخوره میگه: به سلامتی این که من بمیرم و رفیقم به عشقش برسه.

بعد دختره یه پیک میخوره میگه زهر تو این بود!

میخورم به سلامتی این که رفاقت این دو رفیق به هم نخوره...

به افتخاره همه دختر پسرهای باوفا وبامرام......

 نوشته شده   توسط  دلنوشته های سارا  |  نظر بدهید