دلنوشته های سارا

آیا همه دوستت دارند

آیا همه دوستت دارند

هی بانو....پسری که دوست داره

تنـــــت روعریان نمیکند..بلکه لباس عروسی برتنت میکند

      و

اگرعشق عشق باشد.....

بوسه برپیشانی بهترازبوسه برلب است..

 نوشته شده   توسط  دلنوشته های سارا  |  نظر بدهید